obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz obraz

Szkolenia dla zaawansowanych

SDI - Advanced Adventure Diver

 • uprawnia do samodzielnego, partnerskiego nurkowania
  do głębokości 30 metrów, bez nadzoru instruktora
 • dostarcza zarysu 5 specjalizacji nurkowych,
  w tym nurkowanie głębokie i nawigacyjne
 • szkolenie kończy się uzyskaniem międzynarodowego
  certyfikatu SDI Advanced Adventure Diver

 • Specjalizacja SDI Advanced Adventure Diver

  Celem tego kursu jest dostarczenie nurkowi zarysu dwóch podstawowych i trzech wybranych specjalizacji SDI. Ten kurs jest przeznaczony do przedstawienia wstępu do każdej z pięciu specjalizacji. W ramach kursu wykonywane jest co najmniej pięć nurkowań w wodach otwartych, w tym co najmniej jedno w przedziale głębokości 20-30 metrów (Nurkowie w wieku od 10 do 14 lat nie mogą przekraczać 21m)

  Warunki uczestnictwa:


  Kursant musi:
  1. Posiadać certyfikat Open Water Diver lub Junior OWD dowolnej organizacji
  2. Mieć minimalnie 18 lat
  3. Mieć minimalnie 10 lat za pozwoleniem rodziców.

  Cena kursu SDI - Advanced Adventure Diver wynosi 700 złotych (możliwe raty)

  i zawiera wypożyczenie sprzętu na czas kursu i koszt certyfikatu


  SDI - Specjalizacja Deep Diver

  Celem tego kursu (nurkowanie głębokie) jest dostarczenie niezbędnego szkolenia do zaplanowania i wykonania nurkowań, które są poza zakresem głębokości dostępnych podczas kursu Open Water Diver, do maksymalnej głębokości nie większej niż 40 metrów. W ramach kursu wykonywane są co najmniej 2 nurkowania, w tym jedno na głębokość w przedziale 30-40 metrów, co wiąże się z koniecznością dalszego wyjazdu np. do Hermanic (150 km. od Dzierżoniowa). Odbycie szkolenia uprawnia do samodzielnego nurkowania partnerskiego do głębokości 40 metrów.

  Warunki uczestnictwa:


  Kursant musi:
  1. Posiadać certyfikat Open Water Diver dowolnej organizacji
  2. Mieć minimalnie 18 lat
  3. Mieć minimalnie 15 lat za pozwoleniem rodziców.

  Cena kursu SDI - Deep Diver wynosi 500 złotych (możliwe raty)

  i zawiera wypożyczenie sprzętu na czas kursu i koszt certyfikatu


  SDI - Specjalizacja Night/Low Visibility Diver

  Celem tego kursu (nurkowanie w nocy i/lub przy ograniczonej widoczności) jest zaznajomienie nurków z procedurami, technikami i potencjalnymi niebezpieczeństwami związanymi z nurkowaniem w nocy lub w ograniczonej widoczności. Przez zaznajomienie się z użyciem źródeł światła i technik nurkowania w nocy takich jak nawigacja, procedury systemu partnerskiego i komunikacji, kontrola pływalności i oddziaływując z nocnym wodnym życiem, nurek musi być w stanie cieszyć się nurkowaniem w nocy z maksymalnym bezpieczeństwem. W ramach kursu wykonywane są minimum 2 nurkowania, w tym co najmniej jedno po zachodzie słońca.

  Warunki uczestnictwa:


  Kursant musi:
  1. Posiadać certyfikat Open Water Diver lub Junior OWD dowolnej organizacji
  2. Mieć minimalnie 18 lat
  3. Mieć minimalnie 10 lat za pozwoleniem rodziców.

  Cena kursu SDI - Night/Low Visibility Diver wynosi 400 złotych (możliwe raty)

  i zawiera wypożyczenie sprzętu na czas kursu i koszt certyfikatu


  SDI - Specjalizacja Underwater Navigation Diver

  Ten kurs (podwodna nawigacja) jest zaprojektowany by dać kursantom najlepsze zrozumienie i doświadczenie, w jaki sposób prawidłowo nawigować pod wodą używając zarówno naturalnej nawigacji, jak i nawigacji za pomocą kompasu. W ramach kursu wykonywane są minimum 2 nurkowania. Po odbyciu tego szkolenia, już nigdy nie będziesz musiał wracać do wejścia po powierzchni :)

  Warunki uczestnictwa:


  Kursant musi:
  1. Posiadać certyfikat Open Water Diver lub Junior OWD dowolnej organizacji
  2. Mieć minimalnie 18 lat
  3. Mieć minimalnie 10 lat za pozwoleniem rodziców.

  Cena kursu SDI - Underwater Navigation Diver wynosi 400 złotych (możliwe raty)

  i zawiera wypożyczenie sprzętu na czas kursu i koszt certyfikatu


  SDI - Specjalizacja Dry Suit Diver

  Celem tego kursu jest nabycie przez nurka wiedzy i umiejętności do bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw, jakie daje nurkowanie w suchym skafandrze. W ramach kursu wykonywane są co najmniej 2 nurkowania w wodach otwartych. Możliwe jest również wykonanie dodatkowych nurkowań na basenie. Istnieje także możliwość zrobienia kursu OWD w suchym skafandrze.

  Warunki uczestnictwa:


  Kursant musi:
  1. Posiadać certyfikat Open Water Diver dowolnej organizacji
  2. Mieć minimalnie 18 lat
  3. Mieć minimalnie 15 lat za pozwoleniem rodziców.

  Cena kursu SDI - Dry Suit Diver wynosi 500 złotych (możliwe raty) (lub kurs jest darmowy, przy zakupie u nas skafandra suchego)

  i zawiera wypożyczenie sprzętu na czas kursu i koszt certyfikatu


  Specjalizacja SDI Sidemount Diver

  Kurs ten (nurkowanie z butlami bocznymi)został opracowany, aby nauczyć certyfikowanych nurków jak w bezpieczny sposób nurkować z butlami, będącymi podstawowym źródłem czynnika oddechowego, umocowanymi po bokach. Celem szkolenia jest również ukazanie w/w konfiguracji jako alternatywnej, dla tradycyjnej z butlami/butlą umieszczona na plecah nurka. Kurs ten jest kursem nurkowania bezdekompresyjnego, a maksymalna głębokość nurkowania to 40m lub zgodnie z uprawnieniami kursanta.

  Warunki uczestnictwa:


  Kursant musi:
  1. Posiadać certyfikat Open dowolnej organizacji
  2. Mieć minimalnie 18 lat
  3. Mieć minimalnie 15 lat za pozwoleniem rodziców.

  Cena kursu SDI - Sidemount Diver wynosi 500 złotych (możliwe raty)

  i zawiera wypożyczenie sprzętu na czas kursu i koszt certyfikatu


  SDI - Advanced Diver Development Program

  SDI Advanced Diver Development (nurek zaawansowany) został opracowany, aby wyszkolić naprawdę “zaawansowanych” płetwonurków. Uczestnik kursu Advanced Diver musi mieć 4 specjalizacje w federacji SDI lub równoważnej oraz 25 zalogowanych nurkowań. SDI wyraża przekonanie, że dopiero po spełnieniu tych wymagań kursant naprawdę będzie zaawansowanym płetwonurkiem Advanced Diver.

  Cena kursu SDI - Advanced Diver zależy od tego, ile specjalizacji brakuje kursantowi do spełnienia wymagań uznania go za zaawansowanego nurka

  Na przykład, po kursie OWD należy zrobić minimum 4 specjalizacje. Wymaga to wykonania co najmniej 8 nurkowań specjalizacyjnych. Po ukończeniu szkoleń kursant otrzyma łącznie 5 certyfikatów (4 specjalizacje + 1 Advanced Diver), których koszt wyniesie 1200 zł.


  TDI - Nitrox Diver

  Jest to kurs wprowadzający dla rekreacyjnych nurków chcących używać nitroksu (EAN), jako mieszaniny oddechowej. Celem kursu jest przedstawienie korzyści, niebezpieczeństw i właściwych procedur przy korzystaniu z nitroksu o zawartości tlenu od 22% do 40%. Jest to kurs teoretyczny i nie wymaga wykonywania nurkowań.

  Cena kursu TDI - Nitrox Diver wynosi 200 złotych (możliwe raty)

  i zawiera koszt certyfikatu

  Szkolenia w SDI/TDI

  • Szkolenie podstawowe

   Open Water Scuba Diver - podstawowy stopień nurkowy, Początek nurkowej przygody. Szkolenie umożliwia bezpieczne nurkowanie do maksymalnej głębokości 18 metrów

  • Szkolenia zaawansowane i specjalizacje

   Dalsze zwiększanie umiejętności nurkowych. Szkolenia umożliwiają zwiększenie maksymalnej głębokości nurkowania do 40 metrów

  • Pierwszy oddech pod wodą

   Zajęcia na basenie dla osób, które nigdy wcześniej nie nurkowały. Pozwala to na doświadczenie pierwszych w życiu nurkowań w komfortowych warunkach na basenie